Akademik Personel

Enstitü Öğretim Görevlileri


 

Öğr. Gör. T. Mikail P. DUGGAN

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4169)

tmpduggan@yahoo.com

Öğr. Gör. Markus SCHRIJER

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4126)

markusschrijer@akdeniz.edu.tr

 


Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri


Arş. Gör. Aykan AKÇAY

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4120)

aykanakcay@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Erkan KURUL

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (3246)

erkankurul@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Fatih YILMAZ

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (3362)

fatihyilmaz@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Betül GÜREL

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4168)

betulgurel@akdeniz.edu.tr


Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri


Arş. Gör. Gizem MUSUL

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (3363)

gizemmusul@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Özge BOZKURTOĞLU

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (3364)

ozgeozcan@akdeniz.edu.tr


Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri


Arş. Gör. Fatih ERTAŞ

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (3366)

fatihertas@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Reyhan YİRŞEN

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (3367)

reyhanyirsen@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Yeliz E. YURTBİLİR YÜCEL

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (3287)

eyurtbilir@akdeniz.edu.tr


 
 
 
 
 
 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058

Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)