Enstitü Yönetim Kurulu

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu

   

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

 
   

Enstitü Müdürü

 
   

(+90) 242 227 4400 (4150)

 
   

tuncerdemir@akdeniz.edu.tr

 
 
 
   
 

 

Doç. Dr. Özgür ARUN

 
 
 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 
   

(+90) 242 227 4400 (4163)

 
   

arun@akdeniz.edu.tr

 
 
 
     
 

 

Doç. Dr. Mustafa CANER

 
 
 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 
   

(+90) 242 227 4400 (4162)

 
   

https://avesis.akdeniz.edu.tr/mcaner

 
 
 
 

 

 
   

Prof. Dr. Cemali SARI

 
   

Yönetim Kurulu Üyesi

 
   

(+90) 0 242 227 44 00 (3312)

 
   

csari@akdeniz.edu.tr

 
 
 
     
         
 

Doç. Dr. Güven DİNÇ

 
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

(+90) 242 227 7690 (4164)

 
 

gdinc@akdeniz.edu.tr

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Ekin KAYNAK ILTAR

 
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

(+90) 242 227 7690 (4160)

 
 

ekinkaynak@akdeniz.edu.tr

 


 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
     
     
         

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)