Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu


   

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

 
   

Enstitü Müdürü

 
   

(+90) 242 227 4400 (4150)

 
   

tuncerdemir@akdeniz.edu.tr

 
 
 
   
 

 

Doç. Dr. Özgür ARUN

 
 
 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 
   

(+90) 242 227 4400 (4163)

 
   

arun@akdeniz.edu.tr

 
 
 
     
 

 

Doç. Dr. Mustafa CANER

 
 
 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 
   

(+90) 242 227 4400 (4162)

 
   

https://avesis.akdeniz.edu.tr/mcaner

 
 
 
 

 

 
         
   

Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

 
   

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları
Anabilim Dalı Başkanı

 
   

(+90) 242 227 7690 (4153)

 
   

nihaltuner@akdeniz.edu.tr

 
 
 
   
 

 

Dr.Öğr.Üyesi Ekin KAYNAK ILTAR

 
 
 

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları
Anabilim Dalı Başkanı

 
   

(+90) 242 227 7690 (4160)

 
   

ekinkaynak@akdeniz.edu.tr

 
 
 
     
 

 

Doç. Dr. Güven DİNÇ

 
 
 

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları
Anabilim Dalı Başkanı

 
   

(+90) 242 227 7690 (4164)

 
   

gdinc@akdeniz.edu.tr

 
 
 
 

 

 
         
   

Doç. Dr. Hakan ÖNİZ

 
   

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları
Anabilim Dalı Başkanı

 
   

(+90) 242 227 7690 (4156)

 
   

hakanoniz@akdeniz.edu.tr

 
 
 
   
 

 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL

 
 
 

Akdeniz Göç Araştırmaları
Anabilim Dalı Başkanı

 
   

(+90) 242 227 7690 (3296)

 
   

hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr

 
 
 
     
 

 

Prof. Dr. Cemali SARI

 
 
 

Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları
Anabilim Dalı Başkanı

 
   

(+90) 242 227 7690 (4157)

 
   

csari@akdeniz.edu.tr

 
 
 
 

 

 
 

 

Güllü TOPUZ

 
 
 

Raportör

 
   

(+90) 242 227 4400 (4167)

 
   

gullutopuz@akdeniz.edu.tr

         

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)