Akademik Personel

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

   Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı Başkanı

(+90) 242 227 7690 (4153)

nihaltuner@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

Arş. Gör. Betül GÜREL

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4168)

betulgurel@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Aykan AKÇAY
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4120)

aykanakcay@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Erkan KURUL
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4127)

erkankurul@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Fatih YILMAZ
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4119)

fatihyilmaz@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları

 

Dr.Öğr.Üyesi Ekin KAYNAK ILTAR

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları 

Anabilim Dalı Başkanı

(+90) 242 227 7690 (4160)

ekinkaynak@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Öğr. Gör. T. Mikail P. DUGGAN
Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4169)

tmpduggan@yahoo.com

Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Gizem MUSUL
Akdeniz Ortaçağ

AraştırmalarıAnabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4173)

gizemmusul@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Özge BOZKURTOĞLU
Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4170)

ozgeozcan@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları

 

Doç. Dr. Güven DİNÇ
Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları

Anabilim Dalı Başkanı

(+90) 242 227 7690 (6164)

gdinc@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Öğr. Gör. Markus SCHRIJER
Akdeniz Yeni ve Yakınçağ

Araştırmaları Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4126) 

markusschrijer@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Arş. Gör Yeliz E. Y. YÜCEL
Akdeniz Yeni ve Yakınçağ

Araştırmaları Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4165) 

eyurtbilir@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

Arş. Gör. Fatih ERTAŞ
Akdeniz Yeni ve Yakınçağ

Araştırmaları Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4158)

 fatihertas@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Reyhan YİRŞEN
Akdeniz Yeni ve Yakınçağ

Araştırmaları Anabilim Dalı

(+90) 242 227 7690 (4152)

reyhanyirsen@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları

Doç. Dr. Hakan Öniz

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları 

Anabilim Dalı Başkanı 

(+90) 242 227 7690 (4156)

hakanonizakdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

                              Akdeniz Göç Araştırmaları

 


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin AYGÜL
Akdeniz Göç Araştırmaları 

Anabilim Dalı Başkanı 

(+90) 242 227 7690 (4162)

hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr

Curriculum Vitae

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)