Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri

No

Öğrenci Adı

Tez Adı

Yıl

Danışman

Konu

1

Erkan KURUL

Periplus, Periegesis ve Denizcilik Yasaları Özelinde Antikçağdan Ortaçağa Akdeniz Denizcilik Yazım Geleneğine Örnekler

2016

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Denizcilik

2

Fatih YILMAZ

Phaselis Kentinin Baş Tanrıçası Athena Polias ve Doğu Akdeniz’deki Etkileşimi

2016

Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

Din

3

Aykan AKÇAY

Kültürel Miras Araştırmalarında Kullanılan Yeni Teknolojik Yaklaşımlar: Phaselis Yazıtları Örneği

2016

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Arkeoloji

4

Özge ACAR

Stadiasmus Maris Magni’ Adlı Eserin Çevirisi ve Yorumlanması

2016

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Coğrafya

5

Şenkal KİLECİ

Pseudo-Skymnos’un ‘Periegesis’ Adlı Eseri Işığında Akdeniz Havzası Hellenistik Dönem Tarihi Coğrafyası ve Kentleri

2016

Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

Coğrafya

6

Betül GÜREL

Phaselis Kuzeybatı Nekropolis: Tipoloji, Belgeleme ve Arşivleme

2016

Doç. Dr. İsa KIZGUT

Arkeoloji

7

Baykal Deniz ATİLLA

Akdeniz’de Roma Devlet Arazilerinin (Ager Publicus) Dağıtım ve Organizasyon Sistemi

2018

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Tarih

8

Emre SALMAN

Datames ve Büyük Satrap İsyanları: Anadolu Akdenizi’nde Akhaimenid Hâkimiyetinin Dejenerasyonu

2019

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Tarih

9

Mehmetcan ŞAHİN

Roma Kaynaklarında Gotlar ve Anadolu Akdenizi

2019

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Tarih

10

Mustafa DEMİREL

Antalya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Phaselis Antik Kentine Ait Materyal Kültür Kalıntıları

2019

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Arkeoloji

11

Çiğdem ÖNER

Doğu Akdeniz Liman Kentleri’nde Yıkanma ve Temizlik Mimarisine Örnek: Phaselis Küçük Hamam ve Latrinası

2019

Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

Arkeoloji

12

Tolga KARAHAN

Liman Yerleşimlerinde Agoraların Sosyal Hayattaki Yeri ve Mimari Düzenlemesi-Phaselis Tetragonal Agorası Işığında

2019

Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

Arkeoloji

13

Umut ARSLAN

Mitos’tan Sinemaya İmgenin Kavramsal Dönüşümü

2020

Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

Antropoloji

14

Fatih ÖZEŞ

Felsefenin Antik Yunanlı Köklerinin Nedenleri

2020

Prof. Dr. Şahin FİLİZ

Felsefe

15

Deniz AKDENİZ

Akdeniz’in Mitolojik Rotaları

2020

Dr. Öğr. Üyesi Nurşah ŞENGÜL

Denizcilik

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)