Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri

No

Öğrenci Adı

Tez Adı

Yıl

Danışman

Konu

1

Mahmut DEMİR

13. Yüzyıl Doğu Akdenizi’nin (Antalya-Alanya-Misis-Tarsus-Anazarba-Lazkiye-Süveydiye) Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihi

2017

Yrd. Doç. Zeynep GÜNGÖRMEZ

Tarih

2

Doğan Mert DEMİR

Salâhaddîn Devrinde Akdeniz’de Eyyûbî Deniz Kuvvetleri

2017

Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMEZ

Tarih

3

Gizem MUSUL

Norman İdareci II. Roger Yönetiminde Sicilya Adası (1095-1154)

2017

Yrd. Doç. Dr. Saim Haluk KORTEL

Tarih

4

Özge BOZKURTOĞLU ÖZCAN

Lusignanlar Döneminde Kıbrıs – Antalya İlişkileri (1192-1489)

2017

Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMEZ

Tarih

5

Okay SÜTÇÜOĞLU

Arykandos Vadisi’nde Sionlu Aziz Nikolaos Kültü ve Hristiyan Türkler

2018

Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ

Arkeoloji

6

Meyrem BEYAZAL

Antalya ve Çevresinde Bulunan Selçuklu, Beylikler Dönemi Yapı Kitabeleri Üzerine Bir İnceleme

2019

Dr. Öğr. Üyesi Lokman TAY

Tarih

7

Sercan AKİNİZ

Bizans İmparatoru Herakleios (610-641) Dönemi Reform Hareketleri

2019

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜNGÖR

Tarih

8

Ömer SÖYLEMEZ

Lübnan/Trablusşam’daki Memlûk Dönemi Medreseleri

2019

Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK

Mimarlık

9

Arif Selçuk KISA

Selçukluların Anadolu ve Doğu Akdeniz Siyaseti (1018-1243)

2019

Dr. Öğr. Üyesi Saim Haluk KORTEL

Tarih

10

Semra KAYA

Ağlebî Devleti ve Akdeniz’deki Faaliyetleri (800-909)

2019

Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT

Tarih

11

Abdülaziz ÖZTÜRK

İbn Cübeyr ve İbn Battûta’ya Göre Ortaçağ’da Akdeniz

2019

Doç. Dr. Rıfat ATAY

Tarih

12

Bahattin BAYRAM

Geç Antikçağ’da Yakın Doğu Kiliselerinin Lycia Hristiyanlığı Üzerine Etkileri

2019

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜNGÖR

Tarih

13

Korcan GÜLGÖNÜL

Antalya’daki Selçuklu ve Beylikler Devri Köprüleri

2020

Doç. Dr. Lokman TAY

Sanat Tarihi

14

Durmuş YILDIZ

Sosyo-Kültürel ve Dinî Yönleriyle Tahtacılar: Elmalı-Akçaeniş Örneği

2020

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER

Din

15

Oğulcan ŞİMŞEK

Doğu Akdeniz ve Asya Medeniyetlerinin Ortaçağ İngiliz Edebiyatına Tesiri: Chaucer’ın Canterbury Hikâyeleri

2021

Prof. Dr. Arda ARIKAN

Batı Dilleri ve Edebiyatı

16

Ömer Faruk DAĞCI

Akdeniz Yahudileri, Sefaradlar, Ladino Dili ve Kültürü: Nasreddin Hoca ve Djoha Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma

2021

Prof. Dr. Arda ARIKAN

Halk Bilimi

17

Muhammed YAĞARKAR

Literatür Işığında, Batı Anadolu’da Antik Dönemden Orta Çağ’a Bahçe Kültürü (Selçuklu Bahçeleri)

2021

Prof. Dr. Zuhal KAYNAKCI ELİNÇ

Peyzaj Mimarlığı

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)