Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri

No

Öğrenci Adı

Tez Adı

Yıl

Danışman

Konu

1

Fatih ERTAŞ

7 Numaralı İzn-i Sefine Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi

2017

Doç. Dr. Güven DİNÇ

Tarih

2

Yeliz Emine YURTBİLİR

32/7 Fransa Ahkâm Defteri’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi

2017

Yrd. Doç. Dr. Hatice AKIN

Tarih

3

Gizem TUNÇ

44 Numaralı Rumeli Ahkâm-ı Şikâyet Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi

2017

Yrd. Doç. Dr. Nimet Ayşe AKSOY

Tarih

4

Reyhan YİRŞEN

6 Numaralı Sicilyateyn (Düvel-i Ecnebiye) Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi

2018

Dr. Öğr. Üyesi Seda TAN

Tarih

5

Sedat MUSLUOĞLU

1840-1844/45 Yılı Temettuat Defterleri Işığında Kalkan Kazasının Sosyo-Ekomomik ve Demografik Yapısı

2018

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DURGUN

Tarih

6

Mehmet AYAS

İngiliz Protektorası Kıbrıs’ta Hukuki Dualizm (1878-1914): Hukuki Çoğulluğun Sosyolojik ve Antropolojik Analizi, Hukuk Politika İlişkisi

2019

Doç. Dr. Güven DİNÇ

Antropoloji

7

Ezgi ÇETİN

Doğu Akdeniz’deki Doğalgaz Keşif ve Sondaj Faaliyetlerinin Bölge Jeopolitiğine ve Kıbrıs Sorununa Etkileri

2020

Doç. Dr. Güven DİNÇ

Uluslararası İlişkiler

8

Elif Vildan KESKİNKILINÇ

1864 tarihli Ticaret-i Bahriye Kanunu’ndan Günümüze Müşterek Avarya

2020

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Uluğ CİCİM

Hukuk

9

Mesut PERK

Almanya’nın Doğu Akdeniz Politikası: 1941 Merkür Operasyonu

2020

Doç. Dr. Erdal TAŞBAŞ

Tarih

10

Bora ULUURGUN

Etik-Estetik Üzerinden Mimarlık Okuması

2020

Prof. Dr. Hasan ASLAN

Felsefe

11

Ülkü Hacer AYVERDİ

Akdenizli Bir Yazar: Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı)’nın Düşünsel Metinlerinin Yaşlanma Teması Kapsamında İncelenmesi

2021

Doç. Dr. Furkan ÖZTÜRK

Edebiyat

12

Selami BAYRAM

Akdeniz Havzası Ülkelerinde Nüfusun Sosyoekonomik Niteliklerinde Değişimler ve Beklentiler (1950-2100)

2021

Prof. Dr. İhsan BULUT

Coğrafya

13

Övünç ŞAHİN

Likya Bölgesi Deprem Tarihi

2021

Prof. Dr. Mehmet Erkan KARAMAN

Jeoloji

14

İhsan URAL

Marshall Yardımı’nın Akdeniz Ülkelerindeki Sosyo-Ekonomik Yapı Üzerinde Oynadığı Rol: Türkiye Örneği

2021

Dr. Öğr. Üyesi Damla DUMAN

Ekonomi

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)