Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı

Ön Asya coğrafyasının uzantısında yer alan Akdeniz havzası Mısır, Hitit, Fenike, Hellen, Roma, Doğu Roma, İslam, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları gibi dünya tarihinin en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olmasıyla tarihi bir rol oynamaktadır. Bu medeniyetlerden özellikle İslamî ile Selçuklu ve Osmanlı dönemleri Akdeniz coğrafyasına sağladıkları kültürel ve tarihsel katkıları ile son bin yılılık Akdeniz tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Bu bağlamda Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tüzüğünde belirtilen işlev, amaç ve ilkelere uygun olarak, özellikle Türk tarihi perspektifinde yerinin kavranması ve ‘Akde­nizlilik’ kimliğinin sosyal, kültürel ve tarihsel köklerini araştırarak bu alandaki bilgi birikiminin kurumsallaştırılmasına hizmet edecek Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı’nın açılma­sı bir zorunluluktur. Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı ile Selçuklu ile başlayan Anadolu’nun Türk ve İslam tarihinin kazandığı yeni kimlik ve bu kimliğin Anadolu medeniyetine sağladığı katkının araştırılması hedeflenmektedir. Disiplinlerarası bir birim olarak kurulması hedeflenen Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı bu amacı, alanında yetişmiş tarih, sanat tarihi, ekonomi, hukuk ve ziraat alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanarak sunulan ders programı ile gerçekleştirecektir.

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler alanında tarih, coğrafya, teoloji, toplum bilim, hukuk gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar için Akdeniz Havzası’nın iktisadi, idari ve beşeri yaşamının anlaşılabilmesi ve ilgililerin hizmetine sunulmasına katkı sağlayacaktır. Böylece bugünkü Türkiye’nin Akdeniz havzasındaki hâkimiyetinin anlaşılmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu durum geçmişte var olan durumun anlaşılması ve bugünün ve devamında yarının Türkiyesi ve çevresindeki olaylar silsilesinin anlaşılabilmesine imkân sağlayacak olayları analiz edebilecek ve var olan akdeniz havzasındaki sorunların sebep ve sonuçları ile çözümler üretebilecek bilim insanlarının yetişmesine aynı zamanda toplumun aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)