Sergi: TEK NÜSHA isimli Resim Sergisi – 11 Mart – 11 Nisan 2019 tarihleri arasında

 

Sanatçı Orkun BORAGAN’ın “Tek Nüsha” İsimli Resim Sergisi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Sergi Salonunda sergilenmektedir.

 

Enstitümüz Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi  Ekin Kaynak Iltar Hocamızın moderatörlüğünde gerçekleşen  serginin küratörlüğünü Hülya Üstün yapmıştır.

Sergimiz 11 Mart 2019 tarihinde saat 16:00’da Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK Hocamız tarafından açılmıştır. Yoğun ilgi gören sergimize tüm sanatseverleri bekleriz.

Sanatçı Orkun BORAGAN’ın “Tek Nüsha” isimli Resim Sergisi 11 Nisan 2019 tarihine kadar Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Sergi Salonunda sergilenecektir.

 

0

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058

Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)