Sempozyum: Enstitümüz Araştırma Görevlilerinden Özge BOZKURTOĞLU Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesindeki I. Uluslararası Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu Öncesinde Türkler adlı sempozyuma katılmıştır.

Enstitümüz Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi Özge BOZKURTOĞLU 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesindeki I. Uluslararası Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu Öncesinde Türkler adlı sempozyuma katılmıştır.

Sempozyumda “Lusignanlar Döneminde Türklerin Kıbrıs’taki Varlığında Dair Bulgular” başlıklı bildirisini sunan Özge BOZKURTOĞLU’na Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü olarak başarılarının devamını dileriz.

0

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058

Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)