Yarışma: Denizcilik Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Konulu Bilimsel Makale Yarışmasına Entitümüzden katılan ve kazanan kişiler

 

 

 

 

Not: Ödül Töreni 17 Aralık Çarşamba günü, 14.00 – 16.30 saatleri arasında Piri Reis Üniversitesi Büyük Konferans Salonu’nda (Tuzla/İstanbul) gerçekleştirilecektir.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde; Piri Reis Üniversitesi, Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Denizcilik Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Konulu Bilimsel Makale Yarışması” düzenlenmiştir. İlgili yarışma sonucunda üniversitemiz Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mahmut Demir’in “İslam Denizciliği’nin Büyük Zaferi: Zatü’s-Savârî Deniz Savaşı” başlıklı makalesi jüri tarafından ikincilik ödülüne, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Erkan Kurul’un “Eskiçağ Thalassografisi Çerçevesinde ‘Ege Denizi’ Adlandırmaları” başlıklı makalesi üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

 

0

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)