Ödül: Enstitümüz Doktora Öğrencisi Mahmut Demir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (Atso) Kente Önem Katanlar (Kök) Ödülü Almaya Hak Kazanmıştır.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) KENTE ÖNEM KATANLAR (KÖK) ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Mahmut Demir, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödülleri 2021 etkinliğinde “Türkiye Selçuklu Emiri Celâleddin Karatay ve Antalya Dârü’s-Sülehâsı” başlıklı çalışması ile “Kent Ödülleri-Antalya Araştırması” kategorisi ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ödül sonuçları 2 Nisan 2021 Cuma günü itibarıyla tüm basında duyurulmuş olup Mahmut Demir’in ödülü 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15.30’da bizzat Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Çetin tarafından takdim edilecektir.

 

0

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)