Makale Çağrısı: MELTEM – İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi Makale Çağrısı

MELTEM – İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, Akdeniz ve İzmir üzerine bilgi üreten araştırmacı ve akademisyenlerin yazılarını bekliyor. MELTEM – İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi yılda iki sayı, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Teori, araştırma ve inceleme makalelerinin yanı sıra güncel siyasal, sanatsal, toplumsal, felsefi, bilimsel alanlarda yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açıktır. Her sayıda Akdeniz ve İzmir çalışmaları alanlarına temas eden sosyal bilimlerin farklı dallarında üretilmiş tez ve yayın tanıtımlarına da yer verilecektir. MELTEM –  İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi’nde yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin, önerilerini, yayın ilkelerini ve yazım kurallarını gözeterek, en geç 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ulaştırmalarını bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için meltemizmeda.org adresine bakabilir ya da meltem@izmeda.org ve/veya ardaaydin@izmir.bel.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

İzmir Akdeniz Akademisi Meltem Dergisiwww.meltemizmeda.org

0

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)