Proje: T. M. P. Duggan – “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Kırkambar Teke Yaylası, Elmalı’da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı Projesi

“Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Kırkambar Teke Yaylası, Elmalı’da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı Projesi

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi T. M. P. Duggan 16 Eylül – 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Elmalı ve civarında gerçekleştirilen Kırkambar projesine katılmıştır. Hala orijinal yerinde mevcut olup 1820’li yıllardan 20. Yüzyıl ortalarına tarihlenen ambarlara, terk edilmiş su değirmenine ve arı serenine ait yedi adet yağlı boya resim ve ile sekiz adet çizim yapmıştır.

Çalışmalar arasında Gölova ve Düden’de bulunan bir, iki ve üç katlı ambar örneklerine ait (1 m x70 cm ebadında) üç yağlı boya resim, Büyüksöğle Yaylasından günümüze kadar gelen tamir edilmiş bir arı sereni, Öküz Gözünden bir su değirmeni, Gölova’da tek katlı yıkık halde bulunan ev-ambar ve Yapraklı Köyünden (Güğü) bir ambar çizimi yer almaktadır.

Çizimler bir veya birden çok A4 kâğıdı üzerine ambarın hala mevcut olduğu Elmalı, Elmalı Bayralar Mahallesi, Sarılar, İslamlar, Gölova’da, arı sereni çizimi ise Elmalı Müzesinde gerçekleştirilmiştir.

Resimler ve çizimler 2022 yılında Elmalı ve Antalya’da düzenlenecek olup, fotoğraf, video, ölçekli çizim ve resimlerin de yer alacağı daha geniş kapsamlı bir organizasyonda sergilenecektir.

T. M. P. Duggan, lecturer at Mediterranean Civilisations Research Institute, participated in the Kırkambar Project between the 16th of September and the 1st of October, 2021 in and around Elmali, produced a total of 7 oil paintings and 8 drawings of in-situ ambar dating from the 1820’s into the mid-20th c., of a water-mill (abandoned), and of arı seren.

These included three oil paintings (each measuring I m by 70 cms) of examples of one, two and three storied ambar, in Gölova and Düden. Of a surviving repaired arı seyren in the Büyüksölyei yaylasi, of an abandoned water-mill at Öküz Gözü, of a single floor, ev-ambar in ruins in Gölova, and of an ambar at (Güğü) Yapraklı köyü.

Pen drawings were completed over one or several A4 sheets of in-situ ambar in: Elmali, Elmalı Bayralar Mahallesi, Sarıler, Islamlar, Gölova, and of the reconstructed arı seren in the grounds of the  Elmali Museum.

These are to be exhibited, as part of a larger exhibition of works including: photographs, videos, measured drawings and paintings in Elmali and Antalya in 2022


Tamir Edilmiş Arı Serenini çizerken, Büyüksöğle Yaylası, Elmalı
Büyük Ambar Çizimi Bayralar Mahallesi, Elmalı

Ambar çizimine başlarken, Yapraklı Köyü (Güğü), Elmalı
0

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)