Sempozyum: Uluslararası XII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun On ikincisi Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ve Tarih Bölümü’nün ev sahipliğinde 11-13 Kasım 2021’de düzenlenecektir.

Tarih boyunca Akdeniz, çevresinde kurulan uygarlıkların yüzünü döndüğü ve temel politikalarını belirlediği bir alan olmuştur. Yüzyıllar boyunca onlarca uygarlığa ev sahipliği yapan Akdeniz, ekonomisinin ağırlık merkezi olmuştur. Özellikle Doğu Akdeniz tarihsel süreçte iktisadi menfaatlerin çatışma merkezi haline gelmiştir. Bu bağlamda sempozyumda Antalya ve Doğu Akdeniz’deki limanların Türk Deniz Ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, siyaset, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan sunulacak çalışmalar ile disiplinler arası akademik bir bakış açısına ulaşılması hedeflenmektedir.

0

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)