Duyurular

» Yeni Kazanan Adayların 2022-2023 Güz On-line Kayıt klavuzu
» Lisansüstü Öğrenci Alımı: Sınav Tarihleri ve Yeri
» 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU DUYURUSU
» Lisansüstü Öğrenci Alımı: Başvuru Listesi
» Lisansüstü Başvuru Kılavuzu
» 2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
» Seminer Sunum
» Burs Başvuruları
» ON-LİNE KAYITLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Etkinlikler

» Unesco Sualtı Kültür Mirası Toplantıları
» 21.Uluslararası Kemer Sualtı Günleri
» Webinar: Kutuplar ve Türkiye– Prof. Dr. Burcu ÖZSOY
» Sempozyum: Uluslararası XII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu
» Webinar: Türk Mitolojisinde Deniz – Prof. Dr. Aynur KOÇAK

Haberler

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)