Fulbright Prof. Dr. Aziz Sancar Doktora Bursu

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, araştırmacıları ve bilim adamları arasındaki eğitim ve kültürel değişim programlarını desteklemektedir. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuştur ve bütçesi iki ülke hükümetlerinin katkılarıyla sağlanmaktadır.

Komisyon tarafından gönderilen yazı ile Komisyonun burs programlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar Doktora Bursu ve Yüksek Lisans & Doktora Bursu’nun 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren geçerli olacağı, ilgili burslara son başvuru tarihinin 7 Nisan 2021 olduğu ve burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.fulbright.org.tr web sitesinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Fulbright Ofisi’nden yetkili bir uzman tarafından Üniversitemize özel olarak 15 Şubat 2021 tarihi saat 14:00 da online bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Üniversitemizde lisans eğitiminin 3., 4. Sınıflarında okumakta olup ABD’de yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ya da halen yüksek lisanslarını yapmakta olup ABD’de doktora yapmak isteyen Türk öğrencilerinin bilgilendirme toplantısına katılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)