AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMLARI

2020-2021 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ders Programları

 

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Ders Programları

 
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

2019-2020 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMLARI

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Ortak Dersler Programı

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Ders Programı

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Doktora Ders Programı

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Ders Programı

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Doktora Ders Programı

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Ders Programı

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Doktora Ders Programı

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Ders Programı

Akdeniz Göç Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yüksek Lisans Ders Programı

Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Ders Programı

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI


AKDENİZ ESKİÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI

AKDENİZ ESKİÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERS PROGRAMI

AKDENİZ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANA BİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

AKDENİZ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANA BİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DERS PROGRAMI

AKDENİZ YENİ VE YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANA BİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

AKDENİZ YENİ VE YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANA BİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DERS PROGRAMI

AKDENİZ SUALTI KÜLTÜR MİRASI ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI


 AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ SUALTI KÜLTÜR MİRASI ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA DERS PROGRAMI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ YENİ VE YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ YENİ VE YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA DERS PROGRAMI

 

 AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

⇒ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKDENİZ YENİ ve YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

⇒ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKDENİZ YENİ ve YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA DERS PROGRAMI

⇒ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKDENİZ SUALTI KÜLTÜR MİRASI ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

 


 AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

⇒ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ YENİ ve YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

⇒ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ YENİ ve YAKINÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA DERS PROGRAMI

 

⇒ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

⇒ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA DERS PROGRAMI

 

⇒ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ ESKİÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

⇒ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKDENİZ ESKİÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA DERS PROGRAMI

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)