Lisansüstü Öğrenci Alımı: 2022-2023 Güz

Plaket: İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından Enstitümüz Araştırma Görevlilerinden Erkan KURUL ve Enstitümüzün ilk Doktora mezunu Dr. Mahmut DEMİR’e plaket verilmiştir.

Enstitümüz Araştırma Görevlilerinden Erkan KURUL ve Enstitümüzün ilk Doktora mezunu Dr. Mahmut DEMİR “Antalya’nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi” isimli kitaba yaptıkları katkıdan ötürü İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından plaketle onurlandırılmıştır.

Başarılarının devamını dileriz.

Lisansüstü Öğrenci Alımı Bilim Sınavı Tarihleri ve Yerleri

Lisansüstü Sınav Başvurusu Kabul Edilen ve Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Aday Listesi

TEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları Anabilim Dalı Tezler

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

Doktora Tezleri

 

Hazırlanmakta Olan Tezler

 

Akdeniz Göç Araştırmaları Anabilim Dalı Tezler

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

Doktora Tezleri

 

Hazırlanmakta Olan Tezler

 

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Anabilim Dalı Tezler

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

Doktora Tezleri

 

Hazırlanmakta Olan Tezler

 

Akdeniz Yeni ve Yakıncağ Araştırmaları Anabilim Dalı Tezler

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

Doktora Tezleri

 

Hazırlanmakta Olan Tezler

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)