Yeni Kazanan Adayların 2022-2023 Güz On-line Kayıt klavuzu

Lisansüstü Sınav Sonuçları: 2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Sınav Sonuçları

Lisansüstü Öğrenci Alımı: Sınav Tarihleri ve Yeri

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU DUYURUSU

https://oidb.akdeniz.edu.tr/7417-sayili-ogrenci-affi-basvuru-duyurusu-2142

Lisansüstü Öğrenci Alımı: Başvuru Listesi

Lisansüstü Başvuru Kılavuzu

Lisansüstü Başvuru Kılavuzu

2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Seminer Sunum

Seminer Sunum Listesi

Final Sınav Programı: 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Final – Bütünleme-Mazeret Sınavı

Ortak Dersler Yüksek Lisans

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Doktora

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Doktora

Akdeniz Yeni ve Yakıncağ Araştırmaları Yüksek Lisans

Akdeniz Yeni ve Yakıncağ Araştırmaları Doktora

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Yüksek Lisans

Akdeniz Göç Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları Yüksek Lisans

Ders Programı: 2021-2022 Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Çizelgesi

Ortak Dersler Yüksek Lisans

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Doktora

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Doktora

Akdeniz Yeni ve Yakıncağ Araştırmaları Yüksek Lisans

Akdeniz Yeni ve Yakıncağ Araştırmaları Doktora

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Yüksek Lisans

Akdeniz Göç Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları Yüksek Lisans

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)