Paydaşlar

İÇ PAYDAŞLAR

*Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi

*Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi

*Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

*Ernst Hisch Hukukun Temellerini Araştırma Merkezi

*Akdeniz Üniversitesi Kültür-Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi

*Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmaları Merkezi 

*Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırmaları Merkezi 

*Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

* Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi

* Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü

DIŞ PAYDAŞLAR

*Muratpaşa Belediyesi- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

*Antalya Büyükşehir Belediyesi- Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi

*Antalya İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

*Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi

*Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

*Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Kütüphaneci

*Kepez Belediyesi-Kültür-Sosyal İşler Müdürlüğü

*Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

*Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü

*Antalya Büyükşehir Belediyesi- Deniz Biyolojisi Müzesi

*Antalya Müzesi

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)