Çaltılar Arkeoloji Projesi 2013: Yeni Yüzey Araştırmalarına Göre Lykia Yaylası’nın Arkeolojik Dokusu

15. 04. 2014 Salı günü saat 14.00’da Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenmiş olan ÇALTILAR ARKEOLOJİ PROJESİ 2013: Yeni Yüzey Araştırmalarına Göre Lykia Yaylası’ nın Arkeolojik Dokusu başlıklı bildiri Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alan Greaves tarafından Enstitü seminer odasında sunulmuştur. Doç. Dr. Greaves söz konusu bildiri kapsamında, Lykia Bölgesindeki yeni yüzey araştırmaları ışığında Lykia yaylasının Prehistorik Dönem arkeolojik yerleşim dokusu konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Bildiriye Enstitü akademik kadrosu dışında Arkeoloji ve de Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümlerinden öğretim üyeleri ve lisans üstü öğrencileri katılmışlardır.

 

Bildiriye çeşitli bilim dallarından akademisyenler ve öğrenciler katılmıştır.

      Dr. Alan Greaves’e katılım sertifikası Enstitü Müdürü Prof. Dr. Murat Arslan tarafından verilmiştir.

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)