Orta Zamanda Orta Deniz – Doğan Mert DEMİR/Hasan ATİK [16 Ekim – 17 Kasım 2017]

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü 16 Ekim -17 Kasım 2017 tarihleri arasında küratörlüğünü Arş. Gör. Özge BOZKURTOĞLU’nun üstlendiği ve Sanat Danışmanlığını T.M.P. Duggan’ın yaptığı Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Öğrencileri Doğan Mert DEMİR ve Hasan ATİK’in çektiği Akdeniz’deki Ortaçağa ait yapıların fotoğraflardan oluşan “Orta Zamanda Orta Deniz” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacaktır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Sergi Salonu’ndaki serginin açılışına Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Ertürk, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitü Müdürü Prof. Dr. Tuncer Demir ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Serginin Akdeniz’in Ortaçağ tarihi alanında yapılan akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirten sergi küratörü Özge Bozkurtoğlu, “Orta Zamanda Orta Deniz adlı fotoğraf sergimiz ile bu üç bölgenin tarihine ışık tutmayı, unutulmaya yüz tutmuş ‘çok kültürlülük’ olgusuna dikkat çekmeyi ve ortaçağ atmosferini yeniden canlandırmayı hedefledik. Ortaçağ’dan kalma Akdeniz çevresindeki yapıların güncelliğini koruduğunu, bu üç bölgedeki etkileşimin ne kadar önemli olduğunu ve yüzyıllar boyunca ayakta kaldığını gösterebilmeyi amaçladık” dedi.

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)