Pazardan 99’ – T. M. P. Duggan [06 Şubat – 06 Mart 2017]

 

Ressam Mikail Patrick Duggan’ın ‘Pazar’dan 99 From The Market’ adlı yağlıboya çalışmaları, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Ebru Nalan Sülün’ün küratörlüğünde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışını AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Özbek, sergi küratörü Ebru Nalan Sülün ve ressam Mikail Patrick Duggan yaptı.

Sergiyi gezen Prof. Dr. Altunkaya, Prof. Dr. Özbek, diğer akademisyenler ve öğrenciler eserleri hayranlıkla inceledi, Duggan’ı çalışmalarından dolayı kutladı.

Sergi ve eserler hakkında bilgi veren Mikail Patrick Duggan, Gençlik Mahallesi’nde oturduğu apartmanın bulunduğu sokakta kurulan sokak pazarında özellikle köylerden gelen üreticilerin satışa sunduğu sebze ve meyveleri 7’nci kattaki dairesinden izleyerek tuvale aktardığını söyledi.

Meyveleri resmederken yere ya da tezgâh üzerine serilmiş el dokuması heybe ve yazmaları da dekor olarak kullanan Patrick Duggan, “Sokağımızdaki pazar kaldırıldı. Resimlerimi 1993- 2000 yılları arasında yaptım, 7 yıl da 200’den fazla eser ürettim. 99’nu sergileme kararı aldım. Sayıları azalan ve anılarda kalan sokak pazarlarının renkli görüntüsünü tuvallerimde yaşatıyorum” dedi.

Sergi küratörü Ebru Nalan Sülün de ‘Pazar’dan 99 From The Market’in içeriğinin sokak pazarları olduğunu hatırlattı. Sülün, “Sanatçı, sergilenen eserleriyle mahallesindeki pazar deneyimleri, sosyolojik gözlemleri, kent yaşamı üzerinden şekillenen sokak kültürü, kent-çevre bilinci ve yaşam biçimi hakkında eleştirel bir hikâye sunuyor” diye konuştu.

Patrick Duggan’ın meyve-sebze figürlerinden oluşan resim sergisi 6 Mart Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

Ressam: T.M.P. DUGGAN

1958 yılında İngiltere’de doğdu. 1978 yılında British School at Athens’dan araştırma bursu kazandı. 1980’de Manchester Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 1987’de İngiltere Kraliçe’sinin izniyle St. James Sarayı’nın serbest el resimlerini çalıştı. Bu dönemde Londra kentinin serbest çizimlerinden oluşan seriler üretti. Bu çizimlerin bazıları 1986 yılında yayınlandı ve 1988 yılında da sergilendi. Ayrıca İrlanda’da County Kerry, İngiltere’deki Göller Bölgesi, Sussex, Devan ve Cornwall, Yunanistan 1978/1984/1987, Fransa/ 1986, Belçika, Hollanda, Kanada/1987 ve Türkiye 1979/1987 tarih aralıklarında kent/bölge serileri çalıştı. Büyük İskender’in izini takip ederek 1988-1989 yılları arasında Yunanistan (Pella)’dan Mısır (Memphis)’e kadar tek başına 5,500 km. yürüdü. Bu yürüyüş sırasında manzara, arkeolojik kalıntılar ve figürlü kent yaşamlarından oluşan 1000’den fazla eser üretti. 1990 ve 2016 yılları arasında özellikle Likya ve Pamfilya’da olmak üzere Malta, Tayland, Malezya ve Tunus’ta da çizimler ve yağlı boya tablolar üretti. rıca; Malta’da 2002 yılında Uluslararası Sanat Sözlüğü’ne ressam olarak dahil edildi.

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)