Two In One – Safiye BAYRAKTAR [15 Nisan – 17 Mayıs 2019]

TWO IN ONE

Varoluş bağlamında kadın imgesi etrafını çevreleyen; toplum, kültür, siyaset, ideoloji, sanat vb. bir çok çerçeve bulunmaktadır. Bu fikirden yola çıkarak yanıt almak yerine belki de soru sorduran ve aynı zamanda cevaplarını da içinde barındıran bir sergidir. Serginin başlığı olan ‘TWO IN ONE’, Kadın ve diğerlerini temsil etmektedir. Zamanı, sonsuzluğu ya da çoktan tükenmiş olanı, ironik bir biçimde kavramsal açıdan tuval üzerine dökmüştür. Bu bağlamda; kültür ve sansür karması alt metinleri olan betimlemeler ile bir kısmı bilim ve bir kısmı da gelenek ile düğümlenen 15 farklı kadının hikayesi yer almaktadır. Tarih çizgisi içinde yer almış yada kenarından geçmiş olan 15 insanın bulunduğu bir resim seçkisi…

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Sanat Etkinliklerinin 2. si olan “Two in One” resim sergisinin açılışı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal’ın katılımlarıyla 15 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi Ressam Safiye Bayraktar’ın eserlerinden oluşmaktadır. Küratörlüğünü Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Ortaçağ Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ekin Kaynak Iltar’ın yapmış olduğu sergi 17 Mayıs 2019 tarihine kadar ziyaretçiye açık olacaktır.

 

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)