TEZ TESLİM AŞAMASINDA İZLENECEK ADIMLAR

=>Tez Savunma Sınavına girip tezi başarılı bulunan öğrenciler, tezlerini teslim etmediği ve ilişik kesme işlemleri yapmadığı sürece mezuniyet işlemleri Enstitü tarafından yapılmayacaktır.

=>Tez Savunma Sınavına girip tezi başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü tarafından istenen gerekli evraklar (Enstitüden mutlaka alınması gerekir) ile birlikte tezinin bir adet pdf halini Enstitü Müdürümüz tarafından incelenmek üzere Enstitümüze ulaştırır.

=> İnceleme sonunda teslim alınan tezde varsa gerekli düzeltmeler yapılır ve Tez Savunma Sınav Tutanağı ekinde yer alan ve her cilde bir adet eklenecek olan 4 adet imza onay sayfası ile  Enstitümüzden teslim alınır.

=> Enstitümüz yayını olan dergimiz Cedrus’un kapağı örnek alınarak; 4 adet beyaz kalın kapaklı tezin yanında, Pdf formatında hazırlanmış 3 adet Cd ve YÖK’ün internet sitesinden (Ulusal Tez Merkezi’ne) e-devlet şifresi ile girilebilen “Tez Veri Giriş Formu’’ güncellenerek kaydedilir ve 3 adet çıktı alınarak imzalı olarak Enstitümüze ulaştırılır.

=>Cd’ler hazırlanırken, tez içerisinde yer alan iç ve dış kapak, onay sayfası (imzasız), akademik beyan (imzasız), İngilizce ve Türkçe özetler ve metin kısmı özgeçmiş de dahil ayrıştırılmadan tek bir dosya (PDF) halinde olmasına dikkat edilir. PDF Dosyalara isim verirken Referans numarası, Yazar Adı ve Soyadı ve Programı yazılmalıdır.
Örnek: Referans Numarası, Adı SOYADI, Yılı, YL / DR Tezi

=>Bütün işlemler tamamlandıktan sonra tezin 4 adet karton kapaklı ciltli baskısı, Cd kapları içerisine konulan 3 adet Pdf formatında Cd’leri ve 3 suret olarak hazırlanan ve imzalanan “Tez Veri Giriş Formu’’ Tez Savunma Sınav tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Enstitümüze ulaştırılır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)