Faaliyetler

2021 yılı Toplumsal Destek Faaliyetleri

 Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Anabilim Dalı 

Konferans: Kutuplar ve Türkiye, Prof. Dr. Burcu Özsoy, 16 Aralık 2021

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Anabilim Dalı 

Webinar: Kültürel Miras Yönetimi ve Deniz, Türk Mitolojisinde Deniz, Prof. Dr. Aynur Koçak, 18 Kasım 2021

Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Anabilim Dalı

Sempozyum: Uluslararası XII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 11-13 Kasım 2021

http://akdenizarastirmalari.akdeniz.edu.tr/blog/2021/11/03/sempozyum-uluslararasi-xii-turk-deniz-ticareti-tarihi-sempozyumu/

Senex: 5. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi 29-30 Ekim 2021 

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı 

“Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Kırkambar Teke Yaylası, Elmalı’da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı Projesi, Öğr. Gör. T. M. P. Duggan, 6 Ekim 2021

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi T. M. P. Duggan 16 Eylül – 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Elmalı ve civarında gerçekleştirilen Kırkambar projesine katılmıştır. Hala orijinal yerinde mevcut olup 1820’li yıllardan 20. Yüzyıl ortalarına tarihlenen ambarlara, terk edilmiş su değirmenine ve arı serenine ait yedi adet yağlı boya resim ve ile sekiz adet çizim yapmıştır. Çalışmalar arasında Gölova ve Düden’de bulunan bir, iki ve üç katlı ambar örneklerine ait (1 m x70 cm ebadında) üç yağlı boya resim, Büyüksöğle Yaylasından günümüze kadar gelen tamir edilmiş bir arı sereni, Öküz Gözünden bir su değirmeni, Gölova’da tek katlı yıkık halde bulunan ev-ambar ve Yapraklı Köyünden (Güğü) bir ambar çizimi yer almaktadır. Çizimler bir veya birden çok A4 kâğıdı üzerine ambarın hala mevcut olduğu Elmalı, Elmalı Bayralar Mahallesi, Sarılar, İslamlar, Gölova’da, arı sereni çizimi ise Elmalı Müzesinde gerçekleştirilmiştir. Resimler ve çizimler 2022 yılında Elmalı ve Antalya’da düzenlenecek olup, fotoğraf, video, ölçekli çizim ve resimlerin de yer alacağı daha geniş kapsamlı bir organizasyonda sergilenecektir.

Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Anabilim Dalı 

20. Uluslararası Kemer Sualtı Festivali, 16-19 Mayıs 2021

Uluslararası Sualtı Günleri Festivali; her yıl Antalya/Kemer’de düzenlenen, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ile Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen, Kemer Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri; Sualtını en iyi şekilde anlatabilmek ve güzelliklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla sualtı arkeolojisi, sualtı doğası ve sualtı canlı model yarışmalarının yapıldığı Uluslararası bir etkinliktir. 2020 ve 2021 yılında, 19. ve 20.’si gerçekleştiren etkinlik pandemi koşulları nedeniyle online olarak yapılmıştır. Bu kapsamda düzenlenen yarışmaya katılımcılar son 5 yılda Antalya Bölgesi’nde çektikleri sualtı fotoğrafları ile katılım sağlamışlardır. 2021 yılında düzenlenen 20. UKSG Programının açılış töreninde ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlileri ile Antalya Devlet Opera ve Bale görevli kişilerce müzik dinletisi çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir.

Resim Sergisi: “Sualtı Dünyam”

UKSG kapsamında her yıl düzenlenen ‘’Sualtı Dünyam’’ konulu çocuk resim sergisi ve yarışması pandemi koşulları nedeniyle 2021 yılında online olarak gerçekleştirilmiştir.

4 ve 7. sınıf bir grup öğrencilerine yönelik Kemer Idyros kazı alanı gezisi

2021 yılında Arkeoloji ve Sualtı Kültür Mirası alanında farkındalık projelerimiz kapsamında bölge okullarından 4 ve 7. sınıf bir grup öğrencinin Enstitümüze ve Kemer Idyros kazı alanımızı ziyareti olmuştur. Öğrencilere arkeoloji, deniz ve kazı alanında temel bilgiler aktarılmış, kendilerine ayrıca bir de katılım belgesi verilmiştir. 

Sualtı Kültür Mirasının Korunması Eğitmen Eğitimi 

TSSF ile gerçekleştirilen Sualtı Kültür Mirasının Korunması Eğitmen Eğitimi programının IV. sü 2020 Yılında İzmir/Alsancak’ta gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında pandemi koşulları nedeniyle Güncelleme Programı, Şubat ayı boyunca her hafta çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)