Künye

 

 

   CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırmaları Dergisi

 

The Journal of Mediterranean Civilisations Studies

 

 

Kurucu

Prof. Dr. Murat ARSLAN

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

 

Baş Editör

Prof. Dr. Murat ARSLAN

 

Editör

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

 

Alan Editörleri

Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

     

Eskiçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi Yeni ve Yakınçağ Tarihi

Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR

Doç. Dr. Güven DİNÇ

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Halil İNALCIK

Bilkent University

Prof. Dr. Françoise de CALLATAY

Royal Library of Belgium

Prof. Dr. Vedat ÇELGİN

İstanbul University

Prof. Dr. Şükrü HANİOĞLU

Princeton University

Prof. Dr. İlhan TEKELİ

Middle East Technical University

Doç. Dr. Deborah CARLSON

Texas A&M University

Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ

Akdeniz University

Prof. Dr. Ahmet ÜNAL

Hitit University

Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN

İstanbul University

Prof. Dr. Urs PESCHLOW

Johannes Gutenberg Universität

Prof. Dr. Jean-Yves EMPEREUR

Centre d’Études Alexandrines

Doç. Dr. Cemal PULAK

Texas A&M University

 
 

Dergi Sekreterleri

 

Arş. Gör. Fatih YILMAZ

 Arş. Gör. Erkan KURUL

 

Redaksiyon

Öğr. Gör. T. Mikail P. DUGGAN

Arş. Gör. Fatih ERTAŞ

Arş. Gör. Aykan AKÇAY

MA. Emre SALMAN

Arş. Gör. Betül GÜREL

MA. Mahmut DEMİR

 

Multimedya ve Grafik Tasarım

Arş. Gör. Aykan AKÇAY

Arş. Gör. Fatih YILMAZ

 

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
07058 Kampüs, Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 227 7690 | Faks: +90 242 227 9936
cedrus@akdeniz.edu.tr
http;//cedrus.akdeniz.edu.tr

 

Basım

Sadri Grafik Matbaacılık ve Medya Hizmetleri
Ltd. Şti. Sinan Mah. 1260. Sok. H. Sadık Biner
İşh. 3/4 07100 Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 312 5122 | Faks: +90 242 312 4411
info@sadrigrafik.com.tr
www.sadrigrafik.com.tr

 

Cedrus Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanları, EBSCOhost, Index Copernicus International ve ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) tarafından taranmaktadır.

Tüm hakları saklıdır. ©2017 All rights reserved.

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

www.mediterra.org

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)