Yıllara Göre Yayın Bilgileri

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Anabilim Dalları Bünyesinde Yayımlanan Bilimsel Çalışmalar


2022 YILI YAYINLARI

Lütfen yayın bilgilerinizi mcri@akdeniz.edu.tr e-posta adresine iletiniz.


2021 YILI YAYINLARI

 

2020 YILI YAYINLAR

E. DEMİR Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Siyasetteki Rolü ve Önemi Kitap Bölümü Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş.

H.H. AYGÜL ve E. DEMİR Türkiye iş gücü piyasasının yeni aktörleri Suriyeli işçiler (Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi)

 

Yazar(lar) Yayın Adı Yayın Türü Anabilim Dalı
E. Kurul Eskiçağ Thalassografisi Çerçevesinde ‘Ege Denizi’ Adlandırmaları Makale Akd. Eskiçağ Araş.
R. Akçoru – A. ArıkanÇatışma – Uzlaşma Ekseninde Sinemada Bir Ortaçağ Klasiği: EL CİD MakaleAkd. Ortaçağ Araş.
E. Kaynak İltar – R. AkçoruPrincipia Rhetorices Adlı Kitapçığın Işığında Erken Ortaçağ’da Retorik: Augustinus ve Pseudo-Augustinus İkilemiMakaleAkd.Ortaçağ Araş.
E. Kaynak İltar – R. Akçoru Dinin Bilimsel Çalışmalara Etkisi: Ortaçağ Astronomisi (VI. YY – XIII. YY) ÖrneğiMakale Akd.Ortaçağ Araş.

 

2021 YILI YAYINLAR

E. DEMİR      Sabahattin Ali’nin kürk mantolu Madonna’sı ve toplumsal cinsiyet normları gölgesinde bağımsız bir kadın: Maria Puder  Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş.

E. DEMİR      Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu Romanında Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İncelenmesi  Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş.

E. DEMİR      Kutadgu Bilig’de İnşa Edilen Kadın Kimliği Üzerine Sosyal Bir İnceleme  Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş

E. DEMİR      Çalıkuşu romanı: Cumhuriyet dönemi öğretmen kadın kimliği inşasının toplumsal cinsiyet normları bağlamında yorumlanması Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş

E. DEMİR      Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi ve Erkek Hegemonyasının Görünümleri Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş

E. DEMİR Dede Korkut Oğuznamelerinde Kadın Tipolojileri Üzerine Kavramsal bir inceleme Kitap Bölümü Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş.

2022 YILI YAYINLAR

E. DEMİR  Yengeçli Kuyu: Bir Yörüğün Toros Anıları  Kitap İncelemesi Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş.

E. DEMİR   Göç Sosyolojisi Kitap İncelemesi Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş.

E. DEMİR    Akdenizlilik Kimliği ve Bir Akdeniz Okuması Bağlamında Aganta Burina Burinata’da İnsan ve Mekân Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş

E. DEMİR    Kırgız Türklerinin yaşayan öyküsü: Manas destanında kadın tipolojileri ve toplumsal cinsiyet Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş

E. DEMİR    21. yüzyılda uluslararası göç ve mülteciler: Bir Türkiye perspektifi Kitap İncelemesi Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş.

E. DEMİR    Antalya’nın Nüfusu ve Sosyal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme Makale Akd. Yeni ve Yakınçağ Araş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)