Kalite Politikamız

Enstitümüzün misyon ve vizyonu doğrultusunda, katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışıyla motivasyonu arttırma, performansı yükseltmek, iletişim teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, hizmetten yararlananların memnuniyetlerini arttırmak ve paydaşlara verilen hizmetlerde sıfır hata hedeflenmektedir. Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, eğitim ve öğretim hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, Enstitümüzün eğitim kalitesini sürdürmek ve sürekli gelişmeyi asıl hedef olarak belirlemektir. Bütün hizmet birimlerimizde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak, Toplam Kalite Yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek, bunun gereklerini yerine getirerek ‘Akdeniz Araştırmaları’ konusunda ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, saygınlığı yüksek bir Araştırma Enstitüsü haline gelmektir. Enstitümüz, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemelerden elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtılmasını sağlayacaktır.

Eklenme tarihi :28.12.2022 11:39:49
Son güncelleme : 26.04.2023 10:44:17