Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Toplantı Raporu (03.02.2024)

03.02.2024

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Toplantı Raporu

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü kalite çalışmaları kapsamında 24.03.2021 tarihinde kurulan Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 2023 yılı hedeflerini değerlendirmek, 2023 yılı toplumsal katkı sürecinin zayıf ve güçlü yönlerini göz önünde bulundurarak 2024 yılı toplumsal katkı hedeflerini belirlemek adına toplanmıştır. Toplantıda şu değerlendirmeler yapılmış olup aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

2024 yılı hedefleri uyarınca Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsünün Toplumsal Kalite Politikasının belirlenmiş olup yazıya dökülmüştür.

2024 yılı için Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsünün Toplumsal Kalite Politikasına yönelik hedefler belirlenmiştir.

Belirlenen hedef doğrultusunda yapılan faaliyetlere ilişkin değerlendirmede yıl içinde 12 (on iki) adet faaliyet yapıldığı saptanmış olup anabilim dalları sayısından (6) fazla olması itibariyle hedefin üstüne çıkıldığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte faaliyet sayısı planlananın üzerinde olmasına rağmen koordinatörlük ile anabilim dalları arasındaki iletişimin ve faaliyet yönetim sürecinin zayıf olduğu belirlenmiştir. Faaliyetlerin büyük kısmı faaliyet tamamlandıktan sonra koordinatörlüğe bildirilmiş olup hazırlık, arşiv, iş akışı süreçlerine koordinatörlük dahil olamamıştır. Bu sorunlar performans değerlendirmesini ve faaliyetlerin sürdürülebilir ve sistemli işleyişini uzun vadede olumsuz etkileyebileceğinden enstitü müdürlüğü üzerinden anabilim dallarına yazı gönderilmesine ve faaliyetlerin hazırlık aşamasından koordinatör yardımcılarına haber verilerek sürece dahil edilmelerinin sağlanmasına, koordinatörlük ile anabilim dalları arasındaki diyaloğun geliştirilmesi yönünde adım atılmasına karar verilmiştir.

2024 yılı faaliyet takvimi için geçen yılın faaliyet sayısı (12) göz ününe alınarak bu yıl için 14 faaliyetin planlanması ve faaliyetlerde anabilim dallarının daha eşit şekilde yer almasına gayret gösterilmesine karar verilmiştir.

Anabilim dallarına gönderilecek yazıya yapılan geri dönüşler sonucunda muhtemel bir etkinlik planı hazırlanmasına karar verilmiştir.

Halihazırda Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Güven DİNÇ  tarafından ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik iki etkinlik faaliyet takvimine eklenmiştir.

Yeni kayıt olan öğrenciler için Oryantasyon Toplantısı düzenlenmesine ve her dönem başında düzenli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Koordinatör ve yardımcılarının 2 (iki) ay sonra 24.03.2024 tarihinde dönem için değerlendirmesinde bulunmak üzere tekrar toplanmasına karar verilmiştir.

Dr. Öğ. Üyesi Ekin Kaynak Iltar

Arş. Gör. Reyhan Yirşen

Arş. Gör. Dr..Özge Bozkurtoğlu

Eklenme tarihi :5.05.2023 15:52:32
Son güncelleme : 2.02.2024 13:46:51